18th century weeks at Skansen, Sweden

Posted May 31, 2007 at 17:33 CEST in Events and Swedish events.

This July Skansen will have “18th century weeks” with costumes, concerts, dance and more. The dates are July 14-15, 21-22 and 28-29. This is what the Skansen website says about it:

1700-talsveckor på Skogaholm

Sång, musik, dans, poesi, vimmel och lekar på temat 1700-tal blir det i området i och kring Skogaholms herrgård. 14 – 15 juli, 21 – 22 juli samt 28 – 29 juli. På programmet dräktvisning av 1700-tals dräkter, visning av tidstypisk mat samt dans och lekar. Konserter och populärföreläsningar.

I’m most definitely going, I hope it will be good!